PřihlášeníUživatelské jméno a heslo přidělí kancelář Obecního úřadu na základě žádosti, která je k dispozici zde. Elektronická registrace prozatím není možná z evidenčních důvodů.