Archiv rubriky: Územní plán

Informace k podávání žádostí o změnu č. 2 ÚP obce Trubín

Informace k podávání žádostí o změnu č. 2 UP

Rubriky: Úřední deska - archiv, Územní plán | Comments Off on Informace k podávání žádostí o změnu č. 2 ÚP obce Trubín

Pravidla pro úhradu nákladů v souvislosti se změnami územního plánu nebo regulačního plánu na žádost třetích osob.

Pravidla pro úhradu nákladů v souvislosti se změnami územního plánu nebo regulačního plánu na žádost třetích osob

Rubriky: Úřední deska - archiv, Územní plán | Comments Off on Pravidla pro úhradu nákladů v souvislosti se změnami územního plánu nebo regulačního plánu na žádost třetích osob.

Zprávy o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu Trubín 2013

Rubriky: Územní plán | Comments Off on Zprávy o uplatňování územního plánu

Změna č. 1 územního plánu obce 08/2010

Oznámení Návrh zadání Vydání změny Dokumentace

Rubriky: Územní plán | Comments Off on Změna č. 1 územního plánu obce 08/2010

Územní plán obce 10/2009

Textová část Územní plán Návrh Odůvodnění Výkresová část Koncepce uspořádání krajiny Urbanistická koncepce Koordinační výkres Základní členění území Koncepce veřejné infrastruktury – doprava Koncepce veřejné infrastruktury – elektrická energie, plyn Koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou Koncepce veřejné infrastruktury – … Celý příspěvek

Rubriky: Územní plán | Comments Off on Územní plán obce 10/2009